Alle prisene (se tabell) gjelder løs vare. For bunting/innsying/pakking skal det avtales tillegg i prisen.

Nye minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk

Fisker/sjølprodusent må imidlertid ta kontakt med Norges Råfisklag før levering skjer. Det samme gjelder for eksportører som driver innsamling av sjøltilvirket tørrfisk med båt eller bil i bestemte distrikter, der sortiment som nevnt ovenfor inngår, før innsamlingstur starter.

Råfisklaget presiserer at kjøper forplikter seg til å avta alle fiskeslag/sortiment/kvaliteter som innehas hos den enkelte sjøltilvirker, og viser til regelverket i Råfisklagets forretningsregler, dersom ikke fisker ønsker å dele opp sitt kvantum for salg til flere kjøpere.

Fiskere og fritidsfiskere som ilandfører fisk for tørrfiskproduksjon, skal samtidig fortløpende sende oppgave over kvantum og fiskeslag.

- For øvrig vises til krav fra Mattilsynet om godkjenning av tørrfiskprodusenter.

Norges Råfisklag vil forøvrig bistå fiskerne vedrørende priser på tørrfisk og opplysninger om kjøpere som viser interesse for kjøp av tørrfisk.