Perioden med varmere vann har ført til at gytebestanden øker, og det er blitt rekordmye torsk i havet. Nå advarer havforskerne mot at veksten neppe vil fortsette og at det kan være riktig å redusere beskatningen. Dette melder Aftenposten.

Man har også sett at gytingen de siste årene har skjedd stadig lenger nord og øst, der vannet er kaldere. De siste syv-åtte årene har ikke torsk som kommer inn fra havet for å gyte – skrei – oppsøkt Vestfjorden på innersiden av Lofoten.

Temperatur avgjør

Men i år dukket plutselig skreien opp igjen i store mengder både på innersiden og yttersiden av Lofoten. Skreien gyter også i Trollfjorden, noe den ikke har gjort på 40 år. Også sørover langs kysten til Møre gyter skreien nå.

- Vi knytter årets normale gyting til at havet igjen er blitt noe kaldere, sier forsker Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet.

Akkurat nå er det mer torskeegg i havet utenfor Lofoten enn noensinne. Enkelte steder er det målt 15900 egg pr. kvadratmeter havoverflate.

Langs hele kysten i nord har man de siste månedene opplevd et rekordartet godt skreifiske.