Fiskeridirektøren har besluttet å tildele et maksimalkvotetillegg på 6 tonn blåkveite per fartøy for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere.

Bakgrunnen er en intern refordeling og beslutningen har virkning fra og med i dag, skriver Fiskeridirektøren i meldingen.