Fisket etter leppefisk på kyststrekningen fra Varnes fyr på Lista til 62°N (Vestlandet) stoppes med virkning fra 9. september kl. 20.00. Siste frist for levering av fangst er 13. september kl. 20.00.

Fisket etter leppefisk i Midt-Norge stoppes når totalkvoten er beregnet oppfisket.