Mandag ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg erkjenner at det er flertall på Stortinget for å innføre en ekstra skattlegging av oppdrettsnæringa, og at regjeringen derfor starter utredningen selv for å sikre en modell han mener er forsvarlig.

Sandberg vil ha en overskuddsbasert beskatning for å sikre at en eventuell ny skatt ikke slår beina under selskaper som sliter med lønnsomheten.

I en pressemelding fra Sjømat Norge ber organisasjonen myndighetene vise ansvarlighet dersom det skal innføres ekstraskatt på havbruksnæringen.

- Vi snakker om en næring med store svingninger over tid, og derfor må ikke skattetrykket baseres på noen få år med høy avkastning og uvanlig gunstig kronekurs, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark.

Ystmark sier at Sjømat Norge alltidhar ønsket at kommunene som setter av sjøareal til oppdrett, må få mer igjen for det.

- Sjømat Norge minner samtidig om at laks- og ørretoppdrett er sykliske næringer som er sterkt konkurranseutsatt på det globale markedet. Prisene har over tid variert og vi har hatt perioder med lave priser og store tap i næringen, også i Norge. Det at vi nå har høye priser og gunstig valuta må ikke føre til at man innfører avgifter som ikke tar høyde for at det også i fremtiden vil komme dårlige tider. Derfor er vi positive til en grundig utredning, sier Ystmark.