–Takket være god styring gjennom mange år, og at vi sammen med Russland har fått bukt med tjuvfisket i Barentshavet, har vi lyktes i å bygge opp verdens største torskebestand. Havforskernes kvoteanbefaling innebærer en rekordhøy torskekvote til neste år, og dermed større aktivitet og verdiskaping langs hele kysten, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Opp 190.000 tonn

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) offentliggjorde i dag, 8.juni, sine kvoteråd for fisket i Barentshavet i 2013. Disse vitenskapelige rådene tilsier en økning i torskekvoten i Barentshavet på ca 190 000 tonn fra året før til en totalkvote på nærmere 1 million tonn i 2013.

Havforskerne anslår at det i dag står rundt 3,5 millioner tonn torsk i Barentshavet. Det er Norge og Russland i fellesskap som forvalter denne bestanden, og de endelige kvotene for neste års fiske vil bli fastsatt av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i oktober.

Største på 40 år

Vi har i dag en så stor torskebestand i Barentshavet at 2013 kan gi oss det største torskefisket vi har sett på 40 år. Mulighetene for ringvirkninger av dette er store, sier Berg-Hansen, som også minner om at bestandene må forvaltes riktig i årene framover.

- De naturgitte forutsetningene er for tiden svært gunstige i Barentshavet, og kombinert med en langsiktig og vellykket forvaltning er det skapt et unikt grunnlag for fiskeriene i nord. Nå må vi sammen fortsette med en helhetlig og bærekraftig høsting av ressursene våre, slik at vi i mange år framover kan nyte godt av solide bestander, sier Berg-Hansen.