Anlegget holder til i Skjervøy kommune i Troms.

Den landbaserte delen av visningsopplegget etableres i visningssenter på Kystens kompetansesenter i Skjervøy sentrum. Visningsanlegget blir Norges nordligste.

Akvakultur av matfisk til visningsformål skal bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum. Slike særtillatelser tildeles etter laksetildelingsforskriften, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.