- Vi har nå hatt 2 uker på rad med beskjeden omsetning, og uke 38 ligger an til å bli dårligste omsetningsuke så langt i år. Det er ikke unormalt at fisket etter torsk, hyse og sei dabber av i september. Det gjelder så vel for kystflåten som for den havgående flåten, og de to siste ukene har også hatt flere dager med mye vind som har påvirket negativt. Enkelte fiskerier er imidlertid økende, herunder kveite- og breiflabb-fisket, melder Norges Råfisklag i sin ukesrapport, publisert på deres nettsider.

Råfisklagets omsetning i uke 38 er på 120 millioner kroner (foreløpige tall), ned fra 163 millioner kroner uka før. I tallet for uke 38 inngår 13 million kroner etter utenlandske leveranser. Omsetningen for norske båter stod dermed for 107 millioner kroner, fordelt med 60 millioner kroner på fersk og 46 millioner kroner på fryst råstoff.

Tilsvarende for uke 38 i fjor var omsetninga 230 millioner kroner, der utenlandske fangster stod for 34 millioner kroner. Norske fangster utgjorde da 196 millioner kroner, fordelt med 49 på fersk og 147 på fryst råstoff.

Den økte omsetningen for norske båter er på 3,3 milliarder kroner, fordelt med pluss på 2,3 på fersk- og 1,0 på frystomsetningen. Frystomsetningen pr uke 38 i år er på 5.035 millioner kroner, mens ferskomsetningen er oppe i 7.342 millioner kroner. En stor del av den økte frystomsetningen skriver seg fra sluttspurten i 2021 der kvantumet er omsatt på begynnelsen av 2022. Men økt omsetning av fryst råstoff også i uke 6, da foreløpig ukerekord ble satt med 275 millioner kroner, en rekord som ble slått i uke 12 da med 290 millioner kroner. Omsetningen av fryst torsk pr uke 38 i år er på 2.292 millioner kroner mot 1.416 millioner kroner til samme tid i fjor, av kvantum på henholdsvis 73.670 og 68.060 tonn. Når det gjelder omsetningen av fersklevert råstoff, drar torsken opp pga. økte priser til tross for redusert kvantum. Kvantum fersk torsk omsatt så langt er 195.860 tonn, mot 203.100 tonn til samme tid i fjor, mens verdien er opp fra 3.275 til 4.778 millioner kroner.