Den minste silda står normalt i området rundt Tromsøflaket etter sommeren før den vandrer inn i fjordsystemene, der Kvænangen har hatt en del aktivitet foregående år.

– De siste syv dagene har det derimot blitt fangstet vel 14.000 tonn med NVG-sild fra området nord-nordvest for Andenes, konstateter Sildesalgslagets Camilla Klævold.

Det meldes fra flåten av silda følger et noe annet vandringsmønster i år.

– Det store spørsmålet man da stiller seg er, hvor silda er på vei? Kan det være den deler seg på vei nordover, at en del tar turen inn i Andfjorden, noe i Kaldfjorden og noe i Kvænangen? Ideelt sett hadde kanskje 2016-årsklassen funnet turen til Kvænangen og 2013-årsklassen inn i et annet fjordsystem. Det eneste man kan si sikkert er at det blir spennende å følge med hvor silda ender opp, skriver Klævold.