Her er det flere meget gode fangster av sei, torsk og hyse. I Trøndelag er det imidlertid heller labert, det er for tidlig i dette område og vi forventer et større trøkk i fisket her i midten av februar. Dette gjelder også Nordmøre.

Kvitlaksfisket begynner i dag 13. februar. Vi forventer de første leveringer allerede på mandag eller tirsdag i denne uka. Det er nye minstepriser fra samme dag.

Hittil i år har vi hatt en fin fremgang for torsk fra 2011 til 2012, fra 303 tonn til 450 tonn, melder Norges Råfisklag.

Verdien har også steget fra 3 mill til 4,5 mill. Hyse og sei fra 2011 til 2012 har gått noe tilbake.