- Alt er ikke rosenrødt, men det vi har sett til nå i år er bedre enn i fjor, fastslår kontrollsjef Charles Ingebrigtsen.

Dette fisket fikk mye negativ oppmerksomhet i fjor, da det ble levert en del fisk med dårlig kvalitet. Ingebrigtsen sier at Råfisklaget derfor følger ekstra godt med på dette fisket i år.

Råfisklagets kontrollør, Åge Jakobsen, har følgende oppfordring til båtene som fisker hyse og torsk ved Bjørnøya nå: - Begrens fangstmengde og fisketid, slip knivene og juster sløyemaskinene!

Hyse er en skjør fisk, og i den tidligere forskriften «Kvalitet for fisk og fiskevarer» sto det at hyse skulle oppbevares i kasser med is, men kunne ilandføres i container med is og vann.

- Det sier litt om det biologiske utgangspunktet på hyse, sier Ingebrigtsen, og dette stemmer godt overens med tilstanden på den hysa som vi har sett bli ført i bulk med vann over flere døgn. Noen av båtene iser fisken i container, og den holder generelt en bedre kvalitet enn fisken som oppbevares i bulk, legger han til.

Resultatene av kontrollen viser også stor forskjell på kvaliteten på hyse som er fisket over ett døgn, sammenlignet med den som er fisket over flere døgn før den blir levert. Ingebrigtsen ber derfor fiskerne om å fiske over kortest mulig tid før levering og begrense mengde fisk i fangsten.

Kontrollen har så langt også avdekket en del slogrester i fisken, samt feil sløyesnitt. For å få bukt med dette må fiskerne være nøye med å sjekke og justere sløyemaskinene og slipe knivene ofte.