Beredskapen på Svalbard ble i 2014 kraftig oppgradert, med to nye helikoptre og 88 meter lange «Polarsyssel». Sistnevnte har kapasitet for betydelige bergingsoppdrag, blant annet muligheten til å ta om bord 1500 kubikkmeter drivstoff i en situasjon der en havarist må tømmes for olje før berging iverksettes.

Det er akkurat det som er utfordringen nå, ved at Kystvaktens KV «Svalbard» mangler kapasitet til å ta om bord de drøyt 300 kubikkene marin diesel som befinner seg om bord i den havarerte tråleren.

Men båten er ikke tilgjengelig. Nettavisen Sysla.no (krever innlogging) omtaler i dag ordningen som innebærer at Sysselmannen på Svalbard er fri for maritimt verktøy i tre av årets 12 måneder. Båten leases inn fra et privat rederi for 5,5 millioner kroner måneden, og det er rene budsjetthensyn som gjør at båten ikke er i tjeneste hele året. Innsatsen er for øvrig økt fra 7 til 9 måneder i 2016, ifølge Sysla.no.

– Det er ingen tvil om at vi hadde hatt stor nytte av å ha skipet her nå, sier sysselmann Kjerstin Askholt til Sysla.no.

I tillegg til den betydelige oljevernkapasiteten om bord, har «Polarsyssel» også helikopterkapasitet, noe som ville vært til stor nytte under den akutte bergingssituasjonen for en drøy uke siden. Man ville også ha sluppet å vente på at Kystvakten måtte gå opp fra fastlandet med KV «Svalbard».

– Hvis helikoptrene har Polarsyssel som arbeidsplattform kan de være tilstede og aksjonere på en helt annen måte. Ved mer langvarige aksjoner vil båten være svært viktig for robustheten i beredskapen, sier sysselmann Askholt, som gjerne skulle hatt båten til disposisjon hele tiden.

– Sett fra Sysselmannens ståsted hadde det selvfølgelig vært ønskelig å ha skipet her hele året. Så skjønner jeg at dette er en prioritering som må tas sentralt, sier Askholt.

Det er Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) som er ansvarlig for beredskapen på Svalbard. I en e-post til Sysla.no fremholder Wara at beredskapen på Svalbard er god, men at de gjør sine vurderinger.

– Regjeringen vurderer fortløpende beredskapen på Svalbard i lys av aktiviteten på øygruppen, endringer i risikobildet og erfaringer fra ulike hendelser. Den stedlige beredskapen er ikke dimensjonert for å håndtere større eller samtidige hendelser over lang tid, og det er viktig å erkjenne at Longyearbyen er og vil være avhengig av overføring av ressurser fra fastlandet, skriver Wara til Sysla.no

Det er rederiet til «Northguider» som er ansvarlig for å gjennomføre bergingsaksjonen. Rederisjef Arne Birkeland i Opilio AS sier til Sysla at «Polarsyssel» blant båtene de vurderer å leie inn for å gjennomføre bergingsaksjonen.