Nærings- og fiskeridepartementets har som en prøveordning åpnet for at små fartøy kan fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene. Ordningen er allerede iverksatt, og innebærer at fartøyene kan fiske etter torsk og andre arter innenfor fjordlinjene ut 2018.

Maks 4,5 meter

Direktoratet har satt flere nye vilkår for å kunne delta i fisket med snurrevad innenfor fjordlinjene:

• Fartøyet må ha en største lengde under 11 meter

• Fartøyet må ha en bredde under 4,5 meter

• Fartøyet må ha en lasteromsstørrelse under 20 kubikkmeter

- Fiskeridirektoratet må ha mottatt dokumentasjon på at disse vilkårene er oppfylte for at fisket skal være lovlig. Som dokumentasjon vil Fiskeridirektoratet godta byggebekreftelse eller fartøyinstruks for fartøyet. Det vil også kunne godtas annen dokumentasjon dersom opplysningene kan verifiseres av godkjente foretak, skipskonsulenter, verksteder eller lignende. Dokumentasjon skal sendes til et av Fiskeridirektorats regionkontor.

Redskapsbegrensning

For en del fartøy har Fiskeridirektoratet allerede mottatt kopi av byggebekreftelse eller fartøyinstruks. For disse fartøyene er det ikke nødvendig å legge fram dokumentene på nytt, det er da tilstrekkelig å vise til det som allerede er sendt inn til Fiskeridirektoratet. Dette forutsetter at fartøyet ikke er bygget om eller endret senere.

Utover kravene til fartøy- og lasteromsstørrelse er det også satt begrensninger på redskapen:

• Snurrevaden skal ikke være større enn en 120 maskers not (talt opp langs ene vingen) á 300 mm maskevidde (helmasker)

• Kuletelne og grunntelne skal ikke være lengre enn 90 meter fra vingespiss til vingespiss

• Total omkrets i åpningen skal ikke være større enn 90 meter målt på strukket maske

• Maksimal taulengde skal ikke være mer enn 880 meter (4 kveiler á 220 meter)

Lokale reguleringer

Fisket må for øvrig foregå i samsvar med det alminnelige regelverket og lokale forskrifter som forbyr eller setter begrensninger på fisket med snurrevad.

- Ettersom dette er en prøveordning, vil det være et mål å kunne beregne endringer i beskatningstrykk på kysttorsk og andre lokale bestander som følge av adgangen til å fiske innenfor fjordlinjene. Fartøyene må derfor være forberedt på at det kan komme særskilte rapporteringskrav i forbindelse med prøveordningen, skriver Fiskeridirektoratet.

Her finner du den aktuelle J-meldinga: