- Prøveordninga går ut 2017, men vi bør videreføre ordninga i noen år etter dette, sa Sandberg, svært fornøyd med at det nå er landet 5200 tonn, 1000 tonn mer levendefisk enn på samme tid i fjor, da det ble satt grundig levenderekord.

Samtidig understreket han at ordninga ikke vil vare til evig og at sjømatsektoren må omstille seg mens prøveordninga varer, slik at man får en lønnsom utnyttelse av det unike råstoffet.

I sin innledning om hvordan øke totalverdien av fiskeressursene la også Sandberg vekt på regjeringas satsing på marin forskning, en satsing som vil bli ytterligere opptrappet i 2017, samt at økt verdiskaping krever økt tverrfaglig samarbeid i marin sektor.