Et irsk notat til Rådet for EU-unionen peker på at denne informasjonen blant annet må sees sammmen med opplysningane om lavere temperatur i Norskehavet og reduserte islandske makrellfangster i år.

Makrellkonflikten med Island og Færøyene kommer opp i Rådet for EU-unionen denne uka, og det er til dette møtet Irland har utarbeidet et grundig notat om situasjonen, melder fiskebat.no.

I notatet blir det vist til at Island gjennom en oppurtunistisk politikk har økt sine makrellfangster siden 2008 opp til 150.000 tonn i fjor, gjennom et uansvarleg og ikke-bærekraftig fiske. Den islandske fangsten i fjor tilsvarte 23 prosent av den anbefalte totalkvoten.

Irland viser også til at Færøyane ensidig har seksdoblet sitt uttak av makrell etter at de brøt ut av kyststatsamarbeidet i 2010, melder nettstedet.