Hittil i år er det eksportert laks for 11,5 milliarder kroner som er en nedgang på 1,1 milliard kroner eller 8,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Lavere eksportpris er årsaken til nedgangen. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mai måned 30,15 kroner mot 39,21 kroner i mai 2011. Som for foregående måned er Frankrike og Russland de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 41 millioner kroner i mai måned til en samlet verdi av 128 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret for 678 millioner kroner som er en økning på 162 millioner kroner i forhold til 2011. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.