Dette er 13 prosent mer enn samme måned i fjor. Spesielt norsk sild og laks er populær på verdensmarkedet. Sjømateksporten økte med 461 millioner kroner sammenlignet med august i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 32,2 milliarder kroner som er en nedgang på 831 millioner kroner eller 2,5 prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.

- Eksportveksten i august måned skyldes økt eksport av sild og laks. Etter en periode med lavere priser på laks sammenlignet med fjoråret, har vi nå samme prisnivå som i fjor. Med økte eksportvolumer gir dette en samlet eksportvekst i august på nesten en halv milliard kroner, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon hos Norges sjømatråd.