- Vi har ennå plass, men med over 200 påmeldte allerede flere dager før konferansen starter og midt i sesongen, er det neppe tvil om at vi har truffet godt, sier en svært fornøyd fagsjef Stine Akselsen.

Ryddesjau

Temaene som står på dagsordenen favner de fleste deler av fiskerinæringen; hvordan få en renslig og ryddig næring. Med andre ord en skikkelig ryddesjau.

- Dette er tema som de fleste er opptatt av, og som mange ønsker en større debatt om, sier Akselsen.

Hun håper derfor at Kyst, Fisk og Framtid 2020 kan være startskuddet for en større prosess som får bort alle uregelmessigheter i næringen, og som i stedet bringer fram en næring der aldri hersker tvil om arbeidsforhold, konkurransevilkår og ressursuttak.

Stor legitimitet

Bak konferansen som arrangeres i Tromsø torsdag, står både land og sjøsiden.

Akselsen mener det gir konferansen en vesentlig tyngre slagkraft enn om det hadde vært en enkeltstående organisasjon som hadde stått bak.

- Her har både Sjømat Norge og Fiskarlaget nord lagt inn en stor innsats sammen med forskningsmiljøet i Tromsø. Dermed får konferansen en stor bredde og ikke minst legitimitet, sier Akselsen.

Ministeren kommer

Fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen har varslet at han kommer. Det samme har en rekke politikere både fra lokal-, regional så vel som rikspolitikken gjort.

Akselsen tror derfor at konferansen vil få stor betydning langt utover selve konferansedagen.

Samtidig håper hun at samarbeidet man har inngått mellom land- og sjøsiden kan bli mer permanent.

- Jeg er ikke i tvil om at vi kan oppnå vesentlig mer med et slikt samarbeid. Derfor håper vi at det kan bli langsiktig og at vi jevnlig kan skape slike felles møteplasser, sier Stine Akselsen.