Fiskeridirektoratet har mottatt flere henvendelser om adgangen til å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene, etter at «Henningsværboksen» ble åpnet for slikt fiske med fartøy under 11 meter.

- Vi understreker derfor at åpningen kun gjelder «Henningsværboksen», etter at det ble konstatert helt dominerende innslag av skrei i dette området, skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

Det generelle forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene står altså ved lag.