I en uttalelse mener laget at årets prisforhandlinger ikke var seriøse, og at forhandlerne fra kjøpersida «så sitt snitt for å markere seg mot Havressursloven, Deltakerloven og Fiskesalgslagsloven (Råfiskloven)». Her følger hele uttalelsen:

HJERTESUKK PÅ MINSTEPRISFORHANDLINGER OG MEKLING

Norges Kystfiskerlag avd. Bø har etter de siste prisforhandlingen med etterfølgende mekling gjort følgende betraktninger.

Før prisforhandlingene i desember 2014 var det en helt annen situasjon når det gjaldt pris, valuta og lagersituasjon i forhold til den situasjonen som var for et år siden. Det har vært sug i markedet som gjenspeiler seg i høyere priser, krona har svekket seg slik at det er en fordel for eksportindustrien og det siste momentet er at det var/er lite fisk på lager i forhold til i fjor. Alt dette skulle tilsi at minsteprisen skulle få et løft, men det ble en skuffelse for fiskerne. Når en har sett i media at det har vært betalt opp i 20 kr. samfengt for torsken i høst, og når en har sett i aviser at kjøperne har fått opp til kr.60 for torsken ut i markedet, var det skuffende at resultatet ble slik det ble. Laget vet at det er forskjell på prisen på høsten kontra vinteren, siden det landes mye mer torsk på vinteren. Men det finnes en mellomting mellom å barbere seg og skjære av seg hodet.

Derfor har Norges Kystfiskerlag avd. Bø følgende hjertesukk til den siste minsteprisforhandlinen med påfølgende mekling.

Norges Råfisklag er fiskernes part i forhandlingene som skal ivareta fiskernes interesser i prisforhandlingene. Det er ikke alltids at fiskerne er fornøyd med den jobben Norges Råfisklag gjør i forhandlingene for å få best mulig resultat for fiskerne. Men i denne prisforhandlingen ligger skylden ikke hos Norges Råfisklag, for det er ikke mulig å forhandle når motparten trekker seg fra å drive seriøse prisforhandlinger.

Kjøperne med FHL i spissen drev et politisk spill istedenfor å drive forhandlinger om ny minstepris. Siden prisforhandlingene skjedde samtidig med at Tveteråsutvalget la frem sin rapport for å øke lønnsomheten til industrien, så FHL sitt snitt for å markere seg mot Havressursloven, Deltakerloven og Fiskesalgslagsloven (Råfiskloven).

Laget merker seg at kjøperne er på offensiven for å få prisen ned når det er kvoteøkninger, men ved kvotenedgang er det merkelig stilt fra de samme kjøperne angående pris. Det har en fått bevist mellom 2012og2013, da fikk en økninger på torskekvoten mens det var nedgang på hysekvoten. Torskprisen i samme perioden har hatt nedgang mens hyseprisen har stått på stedet hvil.

Laget reagerer på hemmeligholdet av krav og tilbud mellom partene i prisforhandlingene. Ved lønnsforhandlinger ellers i samfunnet får en vite hva krav og tilbud er, derfor krever laget mer åpenhet ved senere prisforhandlinger.

Laget forundrer seg over kjøperne som har saltet ned store valutatransaksjoner (1,7 milliarder) til skatteparadiser, når en ser at de samme kjøperne tar brudd i prisforhandlingene for ører.