Lofotposten skriver at årsmøtet i Lofoten Fritidsfiskarlag vil at snurrevadbåter under 11 meter ikke skal få fiske innenfor fjordlinja i området ved Nappstraumen i Lofoten. Argumentet er at snurrevad er så effektivt at det kan gå ut over kysttorskbestanden.

Dette får daglig leder i Nordland fylkes fiskarlag, Steinar Jonassen til å reagere kraftig.

– Jeg synes det er uhyre frekt at Lofoten Fritidsfiskarlag skal kreve stans i et yrkesmessig fiske bare for at de selv skal utnytte de samme ressursene som yrkesfiskerne fisker etter til beste for både lokalsamfunnet og seg selv. Vi må huske på at de ressursene som yrkesfiskene bringer på land skaper aktivitet i fiskeindustrien, og bidrar til å opprettholde aktiviteten og sysselsettingen både her og i tilstøtende virksomheter, sier Jonassen til Lofotposten.

Han mener fritidsfiskarlaget burde skjemmes.

– De bør tenke på hvilke næringer det er som holder liv i mange lokalsamfunn, og ha respekt for det. Dessuten kan ikke fiskeriaktiviteten i Lofoten bare dreie seg om Lofotfisket. Fiskerne må få mulighet til å drive fiske andre deler av året, også kystnært, sier Jonassen til avisa.

Leder i Lofoten fritidsfiskarlag, Bjørn Sturla Holm sier han noterer kritikken fra fiskarlaget, men sier det må være lov å uttrykke bekymring for at effektive fiskeredskap kan ha konsekvenser for lokale bestander.