Norges Fiskarlag har etter en totalvurdering av situasjonen anbefalt direktoratet å forlenge perioden de største fartøyene kan drive torskefiske inn til fjordlinjene. Anbefalingen gjelder Vestfjorden og områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, og Fiskarlaget anmoder om å skyve datoen en uke – det vil si frem til 1. mai.

- Bakgrunnen for saken er opplysningen om at det fortsatt er et godt fiske på skrei og sei i statistikkområdene 00 og 05 (Vestfjorden og områdene utenfor Lofoten og Vesterålen), og fisken er godt tilgjengelig for flåten. Det er også meldt at skreien nå egner seg meget godt til levendelagring, skriver Fiskarlaget på sine nettsider.