- Hele 59 200 tonn er registrert i journalen vår denne uken. Overraskende nok så foregår fisket fremdeles langt sør, på et felt helt sør på 52 grader, 30 min. nord. Det er allikevel nord av Porcupine Bank det har vært fisket størst kvantum på i løpet av uka, 33 600 tonn. Vi har også fått innmeldt to fangster fra «kanten» på til sammen vel 250 tonn, skriver Odd Fredrik Andersen i Norges sildesalgslag i ukerapporten for uke 12.

Men med godt fiske blir det også trykk på mottaksanleggene i land, og selv om at noen få fangster er gått til Danmark, må det påregnes litt ventetid ved enkelte fabrikker i Norge, opp mot et par døgn på det meste. Men dette er ikke generelt på alle fabrikker og med en ny kuling i anmarsj fra i kveld kan dette lett justere seg inn, melder Andersen.