Det skal skje mens selfangstskuta «Kvitbjørn» driver fangst i Vestisen. Det er forsker og veterinær Katrine Ryeng som leder prosjektet med å undersøke hvordan avlivinga foregår under selfangsten.

– Vi skal se hvordan fangsten foregår i forhold til kravene som gjelder for dyrevelferd. I første rekke gjelder det å dokumentere hvordan selve avlivinga foregår, det vil si hvor lang tid det tar fra skuddet går til dyret er dødt, sier hun.

Ryeng skal samle inn dokumentasjonen sammen med forskningstekniker Nils Erik Skavberg, og det skal skje mens ”Kvitbjørn” driver ordinær fangst i Vestisen.

– Det er Fiskeri- og kystdepartementet som har bestilt denne undersøkelsen, og vi regner med at resultatet vil foreligge før nyttår, sier lederen for sjøpattedyrgruppa ved Havforskninga, Tore Haug.