Det sier fiskarveteran Kåre Ludvigsen fra Sommarøya i Troms.

- Det var en drøy påstand. Kan du være mer konkret?

- Mye har skjedd over tid. Men i et år med rekordmye torsk, har det skjedd påfallende mye negativt for kystflåten inneværende år. Det startet allerede ved årsskiftet. Til tross for tidenes høyeste totalkvote på torsk, fastsatte Fiskeridepartementet så lave kvoter for den mindre kystflåten at den ikke fikk utnyttet sin kapasitet. Dernest somler de nå på høsten så lenge med refordeling at mange fartøyer ikke vil kunne ta sine kvoter, sier Kåre Ludvigsen som mener opplegget også har ettervirkninger.

- Når kystflåten ikke greier å ta høstkvoten, vil det skje en refordeling til trålere og store kystfartøyer. Det innebærer at det blir levert mye fryst torsk på lager. Dette vil slå tilbake på kystflåten fordi prisen blir presset ned når de får nye kvoter på nyåret, sier Ludvigsen som legger til at det ikke bare er kystflåten som blir skadelidende.

Mer i papiravisa