Alle de 500 er selvsagt ikke om bord i sjarkene. flesteparten av deltakerne er på land fordelt på øvingsområdene i Måsøy, Gjesvær og Kongsfjord.

Preger fiskeværet

Det største trykket er i Gjesvær - hvor hoveddelen av øvelsen pågår. Her er hele fiskeværet preget av storøvelsen. Først og fremst ved at det er deltakere så og si i hver eneste bukt, og som har enn eller annen oppgave, enten ved å øse opp «oljen» som er simulert med popcorn som substitutt, strekking av lenser eller koordinering av den omfattende øvelsen.

Fordoblet

Fiskeværet huser for øvrig hele 120 deltakere. Det betyr at fiskeværet de to siste dagene har fordoblet innbyggertallet, noe som dermed involverer en vesentlig del av bygdas egne befolkning gjennom forpleining av oljevernsstaben.

Stor skipsaktivitet

Forruten 11 fiskefartøy deltar det nye beredskapsskipet til ENI Norge «Esvagt Aurora», beredskapsskipet «Beta» samt en rekke andre små og store fartøy i skjærgården rundt Gjesvær.

Øvelsen startet mandag og vil vare til torsdag.