– Dette er kunnskapsindustri på sitt beste, sa Sandberg, etter å ha hørt en gruppe havforskere gå gjennom noen av Havforskningsinstituttets viktigste arbeidsoppgaver. Ministeren fikk både høre om tradisjonell havforskning, forskning på konsekvenser av fiskeoppdrett, Mareano, snøkrabbas inntog i Barentshavet, klimaendringenes virkninger på fiskearter og mulighetene for å bruke såkalte bioaktive stoffer i havet til å utvikle medisin, helsekost og kjemikalier som kan brukes både i forskning og dagligliv.

– Jeg er inne i en fase hvor jeg ønsker å vite mest mulig om det som skjer innenfor havforskning. Nå har jeg lyst til å være med på tokt, sa fiskeriministeren.

- Havforskningas oppgave er å levere kunnskap til forvaltninga som kan danne grunnlag for gode beslutninger. Jeg er svært opptatt av at vi skal få et godt samspill mellom politikk, forvaltning og forskning. Vi skal høste mest mulig ut av havet, men det må skje innenfor forsvarlige rammer, sa han, i følge Havforskningsinstituttets nettsider.