Det hevder prosjektleder Keven Vottested i Arena Torsk. - Klarer man å få til dette, er betalingsvilligheten nærmest dobbelt så høy som dagens priser, ifølge europeiske fiskekjøpere, sier Vottestad til Kyst og Fjord.

Bedriftsklyngen Arena Torsk møtte for noen uker siden statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Ronny Berg (Frp), med innspill til nytt regelverk for levendelagringsbransjen. Vottestad mener det er viktig med størst mulig frihet for aktørene i levendelagringsnæringa i framtida. Likeså må næringa ha et effektivt og gjennomsiktig kontroll-/kvalitetsregime, der også dyrevelferd er grunnleggende. - Potensialet for hvitfisknæringa er stort, så dette er et viktig tema.

Arena Torsk holdt også nylig et instruktørkurs for fangstbasert akvakultur på Myre, der også prosjektledelsen sitter. Interessen for levendelagring er stor, både blant aktørene og hos myndighetene, og det er forventet en sterk vekst i årene som kommet. Det krever at kunnskapen om dette fagområdet når flere, og kursing og opplæring er nødvendig.