Norge eksporterte 98 000 tonn laks for 5,7 milliarder kroner i oktober. Det er en volumøkning på 10 prosent eller 8 500 tonn og en verdiøkning på to prosent eller 123 millioner kroner fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 807 000 tonn laks for 53,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning på en prosent, mens verdien økte med ni prosent eller 4,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i oktober måned 54,65 kroner per kilo mot 60,12 kroner i oktober i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.

Redusert ørreteksport

Norge eksporterte 4 000 tonn ørret for 253 millioner kroner i oktober. Det er en volumnedgang på 18 prosent eller 866 tonn og en verdinedgang på 18 prosent eller 54 millioner fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 30 000 tonn ørret for 2,3 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 51 prosent eller 30 400 tonn og en verdinedgang på 32 prosent eller 1 milliard kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og Kina kjøpte mest ørret fra Norge i Oktober.