Mandag meldte Ifinnmark.no at fylkesadministrasjonen er negativ til å påta seg godsansvar for å løse problemene til fiskekjøper Ann Kristin Kvalsvik i Akkarvik. Fylkesrådmannen vil likevel legge frem en sak for fylkestinget der han ber om at behovet for godsløsninger langs hele finnmarkskysten skal gjennomgås, og at man vurderer å anskaffe en godsførende båt.

Løsningen ligger der

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen sier til Ifinnmark at han er forfær over fylkeskommunens innfallsvinkel til saken.

- I utgangspunktet kunne dette vært løst uten noen ekstra godsturer. De har nå en reservebåt som skal ligge i Hammerfest som heter Hornøy. Den har god lastekapasitet. Det ville vært ideelt å bruke Hornøy og da ville problemet vært løst i Sørøysundbassenget, sier Hammerfest-ordføreren til iFinnmark.

Fylket har skapt problemet

- Når de sier at det er kommunen eller fiskebrukeeier sitt ansvar, så er det jo de selv som har satt inn en båt som bare kan ta åtte tonn i Sørøysundbassenget. Andre steder har man båter som kan ta atskillig mer last. Når det er aktivitet i Akkarfjord og andre steder, hvorfor i herrens navn ikke sette inn når Hornøy når det kunne løst problemstillingen? sier Jakobsen til Ifinnmark.