Forskerne går så langt som å kalle torsken for «havets Houdini», skriver forskning.no.

De har basert seg på innrapporterte rømninger mellom 2006 og 2009. Årsaken til at oppdrettslaks rømmer, er i stor grad at utstyr svikter eller blir ødelagt. Tallene viser at 68 prosent av rømt fisk slapp ut på grunn av det som omtales som strukturfeil.

– Typiske strukturfeil er feil med fortøyninger, at flytekragen kollapser eller rett og slett at det oppstår hull i notposen. Uvær er selvfølgelig en medvirkende årsak til disse rømningene, sier seniorforsker Østen Jensen ved SINTEF Fiskeri og havbruk.

Forskerne fant ut at hver fjerde torsk som rømte, klarte det gjennom hull som enten var laget av rovdyr eller fisken selv. For laks gjelder dette én prosent.

– I motsetning til laks og ørret, biter torsken gjerne i notlinet og lager hull i notveggen. Torsken viser dessuten stor interesse for slike hull og prøver i langt større grad enn laks og ørret å svømme gjennom, sier fiskeforskeren ifølge Norsk Telegrambyrå.