Med 3.230 tonn levert onsdag lå det an til toppnotering for torskelandinger så langt i år, men dårlig vær med nye polare lavtrykk torsdag til lørdag førte til at garnbåtene tok med seg bruket på land, og kvantumet fredag og lørdag gikk i mink, skriver Råfisklaget i sin ukerapport perioden frem til sist søndag.

Torskekvantumet levert fersk endte på 13.560 tonn. Garn tok igjen over som viktigste redskap, og det meste av garnlandingene kom i Troms med 2.400 tonn og Lofoten med 2.000 tonn. Geografisk kom Lofoten foran Troms og Vesterålen som var jevnstor. Fisket på innersida av Lofoten kom i gang i starten av uka. Totalen på 13.560 tonn var opp fra 8.220 tonn uka før, som var enda mer preget av værhindring, men litt lavere enn den foreløpige toppen i uke 6, som endte på 15.580 tonn og 249,8 millioner kroner.

Sammenlignet med uke 8 i fjor kom man noe dårligere ut, da nådde fiskerne et kvantum på 20.570 tonn til verdi 290 mill kroner.

I årets åttende uke ble det landet fisk for 326 millioner kroner. Det er langt bak fjorårets uke 8, da det kom fisk for 505 millioner på land. Også samlet er årets vinterfiske langt bak fjoråret regnet i verdi.

Råfisklagets totale omsetning i uke 8 nådde 326,5 millioner kroner. Av det kom 287,4 millioner kroner etter leveranser fra norske båter, fordelt med 236,3 millioner kroner på fersk og 51,1 millioner kroner på fryst råstoff.

De utenlandske landingene i uke 8 var det sju russiske båter som stod for, en autoliner og 6 trålere, med en total på 39,1 millioner kroner.

Fisket i uke 8 var på nivå med uke 7. Den beste uka så langt i år er uke 6 med 418 millioner kroner, men også denne uka er langt dårligere enn samme tid i fjor, da man i uke 8 fikk på land fisk for 505 millioner kroner.

Sammenlangt har Råfisklaget ved utgangen av uke 8 i år hatt ei omsetning på 2.098 millioner kroner, som er ned fra 2.271 millioner kroner til samme tid i fjor. Her er det reduksjon i omsetningen for utenlandske båter, som er ned fra 441 til 259 mill kroner som utgjør forskjellen. Russiske fartøyer har redusert sine landinger av torsk fra 21.800 tonn i fjor til 11.900 tonn i år.

Omsetningen for norske båter er på nivå med fjoråret, nærmere bestemt 1.839 millioner kroner i år mot 1.828 millioner kroner i fjor, men her viser fordelingen fersk/fryst reduksjon for ferskfisk fra 1.304 millioner kroner i fjor til 1.109 millioner kroner i år.