Det skriver Fiskebåt på sin hjemmeside.

Tidligere denne uka ble fiskeflåten varslet om at det ble opprettet et stort fareområde i den norske delen av Barentshavet som følge av en russisk skyteøvelse. Nå har Fiskebåt fått informasjon om et nytt område som gjelder i tiden søndag 20. til tirsdag 22. februar. Koordinatene for området framgår på en russisk nettside.

Kystverket har foreløpig ikke oppdatert sine nettsider med informasjon om det fareområdet som strekker seg inn i norsk økonomisk sone, men opplyser til Fiskebåt at dette vil bli lagt ut i løpet av fredag kveld med opplysningene gitt under;

Sturla Roald, avdelingsleder i Fiskebåt. Foto: CW Wesenberg.

NAVAREA XIX 14/22

BARENTS SEA

1. ROCKET LAUNCHING 20 TO 22 FEB 0700 TO 1300 UTC DAILY IN AREA BOUNDED BY:

A. 73-46.0N 020-30.0E

B. 74-30.0N 023-00.0E

C. 74-30.0N 024-00.0E

D. 73-07.0N 032-05.0E

E. 70-36.0N 032-05.0E

2. AREA IS DANGEROUS TO NAVIGATION

3. CANCEL THIS MSG 221400 UTC FEB 22

Slik Fiskebåt forstår opplysningene er det søndag 20. februar som er den aktuelle datoen, med 21. og 22. som reservedatoer dersom oppskytingen ikke gjennomføres som planlagt.

- Situasjonen er dermed at russerne på nytt båndlegger et enormt havområde i norsk økonomisk sone av stor betydning for norske fiskere. Vi har forsøkt å ta opp saken med norske myndigheter, men konstaterer med beklagelse at det så langt ikke har kommet signaler om at vi får noe hjelp, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Sturla Roald.

Roald sier at Fiskebåt vil fortsette å følge opp saken.