Fiskeavføring tilsvarende omtrent 10 tusen innbyggere vil med konsesjon slippes ut i et flott naturområde.

- I denne saken har lokale grunneiere blitt fullstendig overkjørt, skriver NMF på egne hjemmesider.

Dette melder kyst.no. Norges Miljøvernforbund har hele tiden gått imot Mainstream Norway AS’foreslåtte etablering av et nytt settefiskanlegg ved Forsan i Steigen kommune. Formålet med Mainstream Norway AS’ reguleringsplan er å legge til rette for etablering av et nytt settefiskanlegg for produksjon av smolt i forbindelse med Nord Salten Kraftlags etablering av Forsavatnet kraftverk som skal forsyne anlegget med ferskvann.

NMF har nå klaget saken inn til Miljøverndepartementet.