Forskerne mener at bestanden av havsil, eller tobis som den er mer kjent som, er god på sandbankene sør i Nordsjøen – norsk sone. Derfor velger de å gi det samme foreløpige rådet som de kom med i fjor.

Dårlig nordover

På de mer nordligere tobisbankene er bestanden for lav til å fiske på, melder Havforsningsinstituttet.

Samtidig er det målt rekordlite tobis på Vikingbanken aller lengst nord, et område som har vært kritisk de siste 20 årene.

For å beskytte gytebestandene på disse områdene, er forskernes råd å bare åpne for tobisfiske i forvaltningsområdene 1-3 i 2023.

Stor bestand av gammel fisk

På det årlige skraptetoktet i desember bruker forskerne bunnskrape etter yngel i sanden. Det gir et tidlig, men noe usikkert signal på hvordan rekrutteringen har vært.

Espen Johnsen.

Siste skrapetokt tyder på at mengden tobis som klekte i 2022 er under middels. 2020-årsklassen var god, mens 21 var svak.

– Men med et forsiktig fisketrykk ser vi at fisken rekker å bli gammel. Den kan ha stor betydning for fiskeriet i flere år, forteller bestandsansvarlig forsker Espen Johnsen.

– Superårsklassene fra 2016 og 2019 har dominert fangstene de siste årene. I fjor ble det fisket ganske mye seks år gammel fisk, fortsetter han.

Trenger mer kunnskap

Som vanlig gir HI et foreløpig og forsiktig kvoteråd for tobis etter skrapetoktet – før fiskeriet starter.

Etter at forskerne har sjekket alle deler av bestanden nøye på akustikk-og-tråltokt i april, kommer et oppdatert kvoteråd i mai.

I fjor gikk rådet fra 60 000 tonn til 95 000 tonn. Forskerne ble overrasket over nedgangen på den tidligere produktive banken Engelsk Klondyke. Den ble derfor stengt for fiske underveis i sesongen.

I år er altså rådet å holde hele område fire stengt fra start, til forskerne får kunnskap som tilsier at bestanden har tatt seg opp.

Vellykket inndeling

Dagens områdeinndelingen er noe av det som kjennetegner den særnorske forvaltningen av tobis.

Tobis vokser opp og lever i tilknytning til sine avgrensede sandbanker. Et område blir derfor stengt for fiske når bestanden er lav. For de åpne områdene, er likevel minst 30 prosent av arealet stengt for fiske. Dette sikrer at det er mye fisk i «reserve».

Ordningen har bidratt til at tobisen har blitt en stor ressurs igjen i norsk del av Nordsjøen, etter overfiske og kollaps på 2000-talet. Vikingbanken har aldri hentet seg inn.