I går gikk æresmedlem i Fiskarlaget, Kåre Ludvigsen fra Sommarøya ut og etterlyste hardere argumentasjon fra fiskernes organisasjoner.

- Jeg har kun sett ett fiskarlag i Nordland som kom med klare uttalelser, og krevde at turistene ikke skulle føre ut fisk i det hele tatt. Ut over det blir det for runde og ulne uttalelser fra organisasjonene, mener Ludvigsen, med både Norges Fiskarlag og Kystfiskarlaget i tankene.

- De burde slått skikkelig i bordet for lenge siden, mente Ludvigsen.

Forstår frustrasjonen

Leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen er enig med Ludvigsen i sakens innhold, men sier organisasjonene er tjent med å holde en noe mer nøktern form.

- Vi kunne nok sagt hardere fra, men det er ikke alltid det lønner seg å skrike så alt for høyt. Det kan noen ganger lønne seg å jobbe konstruktivt, og be om dialog med myndighetene for å få belyst dette, og få et regelverk på plass. Det har vi gjort flere ganger gjennom ulike uttalelser der vi har sagt fra hva vi mener, sier Hansen.

- Jeg har full forståelse for frustrasjonen til Kåre Ludvigsen, og jeg er ikke uenig med ham i sak. Men som organisasjon må vi uttale oss og jobbe på en litt annen måte enn enkeltpersoner kan gjøre.

Må ete fisken her

Hansens mening om fisketurismen er at selve fisket er OK i et begrenset omfang, men at utførselen av store mengder fisk skulle vært stanset.

- Jeg har vokst opp med denne typen turisme her oppe i Skarsvåg, og vet hvor mye det betyr for dem som kommer hit å få oppleve dette. Jeg mener turismen burde handle om at de får lov å komme hit og fange og spise sin egen fisk i fantastiske omgivelser, og ha den fantastiske opplevelsen med seg i bagasjen, og thats it. Jeg mener vi har vel så mye igjen for å satse på denne typen turisme.

- Det er ingen tvil om at det i dag foregår et regelrett næringsfiske, og at dette representerer en beskatning som får konsekvenser, mener Hansen.