Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer i fisket etter sild i EU-sonen fra og med fredag 21. september 2018:

For små ringnotfartøy (SUK) økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 0,76 til 0,93.

For kystgruppen økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 6 til 9,5 tonn.