Ledelsen i Fiskarlaget møtte sist uke fiskere som sogner til Oslofjorden og Skagerrak. Møtet ble holdt på Hvaler med deltagere fra hele regionen, og de lokale fiskerne uttrykte her sterk bekymring for fremtiden sin, skriver Fiskarlaget på sine nettsider.

- Vi er sammen med våre medlemmer rundt Oslofjorden alvorlig bekymret for næringens fremtid, blant annet som følge av det svært sterke vernepresset som legges på havområdene i regionen, sier Kåre Heggebø i meldingen.

Viktige trålfelt

Bekymringen har rot i Havforskningsinstituttets rapport «Kunnskapsstøtte fra Havforskningsinstituttet til planlegging av pilotprosjekt for naturmangfold og økt biologisk produksjon i Skagerrak-Oslofjorden». Her anbefales det totalt fiskeforbud i flere store områder på minst 100 kvadratkilometer, hvor de viktigste trålfeltene er inkludert.

Merkverdig

- Verneområdene er betydelig større enn det som har blitt forespeilet tidligere, og anbefalingene er basert på effekten av verneområder i tropiske strøk og i farvann uten andre fiskerireguleringer. Anbefalingene om vern av fiskernes viktigste fiskefelt har ikke oppgitt noe kunnskapsgrunnlag i rapporten. Dette er ytterst merkverdig, mener lederen i Fiskarlaget, som får hodenikkende støtte av lederen i Østfold Fiskarlag og de andre rundt bordet på Hvaler.

Kritisk høringssvar

Norges Fiskarlag har i vår respons på de foreslåtte tiltakene påpekt at det er behov for en analyse av de økonomiske konsekvensene av de foreslåtte tiltakene ovenfor fiskerinæringen.

- En slik analyse vil danne det kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for at næring, forvaltning og forskning i fellesskap skal kunne finne de beste løsningene for at Oslofjorden skal være en levende og frisk fjord med et bærekraftig fiskeri, påpeker vi.

Les Fiskarlagets svar til HIs rapport her