En vitenskapelig gjennomgang av fisketurismen viser at det i 2009 ble tatt 3 335 tonn fisk av fisketurister som hadde kjøpt tjenester hos fisketurismebedrifter. Dette er atskillig mindre enn fangstanslag som ble laget for ti år siden. Den gang trodde man at fisketuristene tok mellom 12 000-15 000 tonn fisk.

Mest i nord

Undersøkelsen som er omtalt i Havforskningsrapporten 2011 viser også at fisketuristene i nord tar ti ganger mer fisk enn i sør. Anslagene baserer seg på oppgaver fra 445 bedrifter og 2 393 båter.

Forskerne føler seg langt på vei sikre på at anslagene over det organiserte turistfisket er korrekte. Flere undersøkelser de siste tre årene tyder på at fangstratene fra turistfiskerne er relativt stabile fra år til år.

Mange fritidsfiskere

Da har forskerne atskillig større problemer med å anslå hvor sterkt fiskebestanden påvirkes av det ordinære fritidsfisket som nordmenn står for. Statistisk sentralbyrå antyder at 40 prosent av den norske befolkningen over 15 år fisker én eller flere ganger i året. På Østlandet er andelen 30 prosent, mens 50 prosent av befolkningen i resten av landet er fritidsfiskere.

Det er også stor forskjell på hvor mye fritidsfiskerne tar av fisk. Studier fra andre land viser at 20 prosent av fritidsfiskerne står for 80 prosent av fangstene. Skal man tolke forskerne, er det grunn til å tro at fritidsfiskerne tar godt for seg i det fritt tilgjengelige matfatet.

– I forhold til de totale fangstene i fritidsfisket utgjør de 3.335 tonnene tatt av fisketuristene i bedriftssektoren trolig bare en liten del, heter det i artikkelen.

Liten innvirkning

Forskerne har lenge vært bekymret for tilstanden for kysttorsken, spesielt i sør. Men sammenlignet med fiskepresset fra kommersielle fiskere og norske fritidsfiskere antar de at fisketurismen i dag «bidrar lite til den totale fiskedødeligheten for kysttorsken».

Det eneste unntaket kan være i lukkede fjordsystemer med lokale og stasjonære bestander av kysttorsk, melder Norsk Telegrambyrå.