Én uke etter at det oppsto brann i batterirommet ligger den hybride passasjerbåten fortsatt ved kai i Tønsberg. Branntekniske spesialister er kommet for å bistå lokalt politi i etterforskningen av batteribrannen i Brim. Politiet karakteriserer Brim som «et spennende etterforskningsobjekt», særlig med tanke på at stadig flere framkomstmidler er batteridrevet.

Bistår rederiet

Sjøfartsdirektoratet følger saken tett og bistår rederiet for å finne årsaken til havariet, melder direktoratet på egen hjemmeside.

– Selve bergingsaksjonen er ferdig. Nå gjenstår etterforskningen av årsaken til at det begynte å brenne i batteripakken, sier Andreas Mørkve i Tønsberg-politiet til Tønsbergs Blad. Mørkve var selv sentral da brannvesenet, politiet og batteritekniske eksperter planla hvordan Brim skulle sikres.

Skadene er begrenset til batterirommet. Teknisk Ukeblad forteller at rederiet håper å få skipet i drift igjen til sommeren.

Berømmer arbeidet

Det var torsdag 11. mars at det kom røyk fra batterirommet på den hybride passasjerbåten Brim Explorer. Ferja og mannskapet på fire ble ført inn til land ved hjelp av ei redningsskøyte da alarmen gikk.

Sjøfartsdirektoratet berømmer arbeidet med håndteringen av hendelsen, hvor partene har jobbet strukturert, kontrollert og sørget for at brannen ikke eskalerte.

– Nå vil politiet, med bistand fra Kripos, undersøke Brim før skipet frigis til andre parter. Da vil også Sjøfartsdirektoratet gå om bord. Det jobbes aktivt for å identifisere årsaken så tidlig som mulig, sier Kolbjørn Berge, senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet.

Forhindret spredning

Det er konstatert at det har vært brann i batterirommet, men brannskott og båtens konstruksjon har forhindret videre spredning slik det er tiltenkt. Et område på 300 meter ble sperret av som sikkerhetssone etter at båten ble tauet til kai, men det er nå fjernet.

– Det viktigste er at ingen ble skadd i hendelsen, og at vi finner årsaken til brannen raskt. Vi kan trekke lærdom fra dette i vårt videre arbeid, og vi har dialog med alle parter, sier Håvard Gåseidnes, fungerende avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk.

Daglig leder i Brim Explorer, Agnes Árnadóttir, sier at de nå starter det viktige arbeidet med å finne årsaken til brannen.

– Vi vet at det er stor interesse rundt teknologien til våre hybridelektriske skip, og mener det er viktig at vår erfaring kommer alle bransjeaktører til gode. Det er mange læringspunkter ved denne hendelsen, som vi aktivt vil dele så snart vi har fått flere svar, sier Árnadóttir, og legger til at de er svært takknemlig for all bistand fra fagressurser og myndigheter.

Fakta om Brim Explorer

Turistkatamaran

24 meter lang og 11 meter bred

Hybrid fremdriftssystem

Batteripakke på 800 kWh

Plass til 140 passasjerer