De fikk et driftsresultat på -12 millioner kroner i første kvartal. Volumene økte, men sterkt svekkede markedsforhold medførte en betydelig resultatnedgang.

Norway Seafoods hadde en omsetning i først kvartal på 434 millioner kroner, en nedgang fra 507 millioner kroner i samme periode i 2012. Nedgangen skyldes hovedsakelig nedgang i prisene på selskapets produkter.

- Det har vært et fantastisk fiske, men markedet har ikke hatt kapasitet til å ta unna de store mengdene. Dermed har prisene gått ned, og våre marginer har vært negative. Dette til tross for at vi har hatt nok råstoff og at prisene på råstoff av torsk har gått betydelig ned fra i fjor, sier konsernsjef Thomas Farstad.