Det heter det i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

I fjor ble LOSA-tilbudet vurdert til ikke å være i tråd med opplæringsloven, og det er i dag derfor en forsøksordning som varer ut neste skoleår. I påvente av hva som kan gjøres med ordninga for å komme innenfor lovverket, gjøres også VG1 naturbruk og VG1 elektro søkbart for neste år.

- Nå vil vi bruke de gode erfaringene fra LOSA-ordninga til å lage et nytt opplegg for elever som ønsker å bo hjemme lengst mulig, i god tid før skoleåret 2023/24. I påvente av dette gjør vi også naturbruk og elektro søkbart denne høsten. Jeg vil understreke at dette forutsetter både nok søkere, og at vi får avklart finansiering sammen med kommunene, sier fylkesråd Bjarne Rohde.

I Vardø vil studiespesialisering vg 2 og 3 videreføres ett skoleår til.

- Også her vil oppstart være avhengig av både søkere og at kommunen selv sørger for økonomien rundt dette. Hvis det kommer på plass betyr det at elevene som har gått vg 1 og 2 ved Vardø videregående skole, nå kan velge Vardø også neste år. Det er jeg glad for, sier Rohde.

Setter i gang prosjekt for de minste skolene

Fylkesrådet har også satt av midler til en utredning der man skal se på hvordan man best mulig skal rigge de minste skolene i fylket, slik at de får et varig og stabilt elevgrunnlag.

- Dette blir en viktig oppgave for oss, derfor har vi satt av midler til dette. Vi går i gang så raskt som mulig. Formålet med utredninga er å bevare skolestrukturen, og vurdere hva man skal gjøre ved de minste skolene for å sikre et desentralisert tilbud, sier Rohde.

Samarbeid med kommunene

Rohde vil også trekke fram gode møter med ordførere og andre.

- Jeg vil berømme både ordførerne for å være løsningsorienterte. Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen har ikke endret seg siden jul, så at kommunene bidrar økonomisk er dessverre helt nødvendig. Nå skal vi bruke tiden godt og få LOSA innenfor lovverket, samt finne gode løsninger for å utvikle de minste skolene, avslutter fylkesråd Bjarne Rohde.