Det melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

Hele 19 900 tonn er meldt inn, det til tross for at det var et par dager midt i uken hvor værforholdene var dårlig og det var lite fangsting.

Fisket har foregått på mange områder fra Egersundsbanken i sør til Gullfaks i nord, samt EU sonen. Det som er fisket på Egersundsbanken er små sild som i hovedsak er levert til indirekte konsum, 7 700 tonn er fisket der og kun 290 tonn er levert til konsum. Også på The Patch er det tatt en del fangster, det samme på Oseberg og på lørdag en del fangster på Gullfaksområdet.

I EU sonen, hvor det er fisket 8 800 tonn denne uke, er det fangster fra et stort område fra sør om Bressay Bank og nord til området Bressayhola.

Størrelsen varierer mye, fra 97 gram på fangster fra Egersundsbanken til 210 gram fra på mer nordlige områder. Vektet snitt for alle konsumfangster denne uken er 160 gram.

Av ukekvantumet er 8 800 tonn solgt til M/O. Dette er inkl. fangster som er avvist til konsum. Til matjes er det meldt inn 4 300 tonn, henholdsvis 2 300 over fremvisningauksjon i Egersund og 2 000 tonn på fremvisning i Skagen. 6 800 tonn er innmeldt og solgt på teleauksjon.

NVG-sild

Noen få kystbåter har vært i aktivitet etter NVG-silda denne uke. Knappe 500 tonn er fanget og det er i Lofoten, Ballstad – Nusfjord-området det er tatt. Størrelsen på silda er fra 305 til 320 gram i snitt.

Makrell / hestmakrell

I kystmakrellfiske har det vært et lite oppsving i fiske, knappe 120 tonn er meldt inn, alt til ferskmarkede. Størrelsen er i hovedsak som tidligere uker, 350 til 500 gram i snitt, kun sporadiske fangster av annen størrelse.

Fisket har foregått fra Vanylven kommune i nord til Strand kommune i sør. Det er ikke meldt inn fangster fra Nord-Norge denne uke. På omsetningssiden er det solgt ca. 70 tonn på ferskmakrell-auksjonen denne uke. Pr. nå står det ca. 90 tonn usolgt.

Av hestmakrell er det tatt knappe 120 tonn denne uke, alt tatt som bifangst av «kantentrålerne».

Indirekte konsum

I fiske til indirekte konsum er det denne uke fisket 2 000 tonn øyepål, 2000 tonn tobis, 460 tonn kolmule og 170 tonn strømsild / sølvtorsk. I kanten har ti båter vært i aktivitet, mens det på tobisfeltet er tre båter som har meldt inn fangst. I tobisfiske er det nå to båter som har kvote igjen.