Holmøy tar full kontroll over fiskebruket og varsler oppkjøp i kystflåten