Etter en høring rundt regelverket for kjøp av kongekrabbe innførte Fiskeridepartementet flere innskjerpelser av kravene til kjøperne. Blant disse var at bilene som brukes til mobilt kjøp skulle være godkjent av Mattilsynet, og at samleteiner i sjøen skulle være merket med automatisk identifikasjonssystem (AIS).

For to uker siden gjorde fiskeriministeren det klart at de ville utsette kravet til bilene brukt i mobilt kjøp til januar 2020. Og i går kom det melding om at Fiskeridirektoratet har utsatt iverksettelsen av krav til samleteiner ved lagring av kongekrabbe i sjøen.

- I henhold til forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2019 § 15 fjerde ledd trådte krav til å utstyre samleteiner med Automatisk identifikasjonssystem (AIS) i kraft 1. mai 2019. Fiskeridirektoratet ser at det er behov for å gjøre noen teknisk avklaringer rundt dette kravet og vil derfor ikke håndheve kravet inntil videre.