redaksjonen

Fiskeridirektoratet vurderer nå flere tiltak for å unngå at sildefangster går tapt, melder de på sine nettsider.

Silda er nå på gytevandring sørover og det blir for tida fiska på bankene utenfor Trøndelag og Møre og Romsdal. Kystvakten har overvåket fisket og det er observert at flere ringnotfartøy har fått så store fangster at mannskapa om bord i fartøya ikke klarte å berge hele fangstene.

Vurderer tiltak

Dette førte til at store mengder sild slapp ut av nøtene og det meste av silda døde og fløyt vekk. Fiskeridirektoratet regner med at store mengder sild kan ha gått tapt som følge av dette. Kystvakten vil nå sende ytterligere ett fartøy for å styrke kontrollen med sildefisket. Fiskeridirektoratet vurderer flere tiltak for å unngå at sild går tapt på grunn av for store fangster.

- Fiskeridirektoratet region Midt vurderer å iverksette dagstenging slik at det bare blir lov å fiske sild på kvelds- og nattestid. Så vil vi vurdere reaksjoner i de konkrete tilfellene av neddreping som vi har fått dokumentert blant annet fra flyet til Kystvakten. I tillegg vil vi ha dialog med flåten via organisasjonene de er medlemmer av og gjøre de oppmerksomme på risikoen de tar ved å kaste på store ansamlinger av sild, sier direktør Aksel Eikemo ved ressursavdelinga i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet og Kystvakten vil med bakgrunn i situasjonene som er blitt avdekka på Haltenbanken følge ekstra nøye med og oppmuntrer samtidig fiskeflåten til å vurdere risikoen og ikke kaste på for store stimer av sild.