Den etter hvert velkjente skreipatruljen besøkte nylig det spanske markedet – som er det viktigste skreimarkedet for norsk fiskerinæring.

Kom nesten for sent - skreien revet bort

Skreipaturljen var på plass på fiskemarkedet i Madrid klokken fem om morgenen. Men da var det meste allerede revet bort.

Skreipatruljen sjekker at alt er som det skal være.

- Vi fikk klar beskjed om at vi var altfor sene! Skreien er populær og selges raskt, og vi burde ha vært der allerede klokken to på natten, sier Skreipatruljens Charles Ingebrigtsen, som til daglig er avdelingsdirektør i Råfisklagets kontrollavdeling.

Han kan fortelle at En fiskehandler skrøt uhemmet av den kvalitetsmerkede Skreien, og hevdet at dette var det beste produktet på hele fiskemarkedet som selger sjømat fra hele verfden.

Skreien er derfor svært populær blant spanjolene.

Har blitt et viktig merkenavn

Norges Råfisklag samarbeider tett med Norges sjømatråd, som eier kvalitetsmerket Skrei, og standarden som knyttes til dette merket. Skreipatruljen har det formelle ansvaret for å utføre produktrevisjon av kvalitetsmerket Skrei. Skreikontroller foretas på kaia, hos de godkjente produsentene og på grossist- og omlastingssentraler, i Norge og i utlandet.

Skreien er så populær at da skgreipatruljen kom, ble det avisoppslag.

Sjømatrådets utsending i Spania, Bjørn-Erik Stabell, forteller at over 7000 butikker har etterspurt kvalitetsmerket Skrei med tilhørende reklamemateriell. Det er «all time high!» ifølge Stabell. Skreipatruljens besøk gikk heller ikke ubemerket hen.

- Bjørn-Erik mottok raskt tilbakemeldinger fra spanske næringsaktører om vårt besøk på Mercamadrid, og kunne fortelle at slike besøk er viktige for å synliggjøre Skreipatruljen og kontrolljobben som gjøres, forteller Charles Ingebrigtsen.