I den nye forskriften om landings‐ og sluttseddel (landingsforskriften) videreføres veieplikten, samtidig som det stilles noen nye tekniske krav til vekter som skal brukes ved landing av fisk.

Fiskeridirektoratet har lagt ut en ny veiledning om de nye kravene til vektene. Den kan du laste ned her.