Lederen i Norges fiskarlag sier organisasjonen har tillit til forskernes arbeid med kvotene og at det er et ansvarlig prinsipp som ligger til grunn for rådet.

Bærekraftig

- Vi er for bærekraftig og forskingsbasert forvalting. Det er samsvar mellom forskerne og fiskernes observasjoner om mindre mengde torsk i havet. Da er det ansvarlig å dra ned kvoten. Nå må vi arbeide for å få en stabil og så en økende bestand, sier han.

Kåre Heggebø understreker at det er positivt at norske og russiske forskere har samarbeidet om rådet som nå er lagt fram.