I Berlevåg skal statsråden ha et åpent møte med fiskere og aktører i fiskeindustrien. Han skal også på besøk i fiskebåt og fiskeindustri i indre havn. Skjæran skal i tillegg ha møte med Berlevåg kommune, der tema er kommunens planer/rolle ifm. det grønne skiftet, fiskeri og havna i kommunen.

I Båtsfjord skal fiskeri- og havministeren på bedriftsbesøk til AS Båtsfjordbruket, Liholmen Biogass og ha møte med Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe.

Programmet i Berlevåg blir som følger:

08.30 Åpent møte for fiskere/aktører i fiskeindustrien på kafe Havblikk.

10.00 En runde i indre havn. Besøk på fiskeindustri/fiskebåt

11.00 Møte med Berlevåg kommune. Tema er Berlevågs planer/rolle ifm. det grønne skiftet, fiskeri, havn osv.

12.30 Avreise til Båtsfjord.

I Båtsfjord blir programmet slik:

14.00 Bedriftsbesøk på AS Båtsfjordbruket.

15.30 Bedriftsbesøk Liholmen Biogass.

18.00 Møte med Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe på Lagunen.